Well-Balanced in bulgarian

Translation: well-balanced, Dictionary: english » bulgarian

уравновесен, добре балансирана, добре балансиран, добре балансирано, добре балансирани
well-balanced in bulgarian

Other Languages

Related words

well-balanced language dictionary bulgarian, well-balanced diet, well-balanced in bulgarian

Translations

cantaloupe in bulgarian - пъпеш
well in bulgarian - кладенец
well- in bulgarian - добре, благосъстоянието, благосъстояние, на добре, благополучие
well-behaved in bulgarian - с добро поведение, с добри обноски държане
well-being in bulgarian - благосъстояние, благополучие, благосъстоянието, благоденствие, благополучието

Random words


Well-Balanced in bulgarian - Dictionary: english » bulgarian
Translations: уравновесен, добре балансирана, добре балансиран, добре балансирано, добре балансирани