Summarized in danish

Translation: summarized, Dictionary: english » danish

opsummeret, opsummeres, sammenfattet, sammenfattes, samlet
summarized in danish

Other Languages

Related words

summarized language dictionary danish, summarized data, article 15, summarized article 15, amendments summarized, the amendments summarized, summarized in danish

Translations

amazed in danish - forbløffet, forbløffet over, overrasket, overrasket over
summarization in danish - sammendrag, et sammendrag, resumering
summarize in danish - opsummere, sammenfatte, sammenfatter, sammenfattende, opsummerer
summarizes in danish - sammenfatter
summarizing in danish - sammenfatter, opsummerer, et resumé, der sammenfatter, der opsummerer

Random words


Summarized in danish - Dictionary: english » danish
Translations: opsummeret, opsummeres, sammenfattet, sammenfattes, samlet