Unmindfully in dutch

Translation: unmindfully, Dictionary: english » dutch

zonder aandacht
unmindfully in dutch

Other Languages

Translations

allocations in dutch - toewijzingen, allocaties, toewijzing, de toewijzingen, toegewezen
unmilitary in spanish - poco militar
unmindful in dutch - zonder acht te slaan, onachtzaam, achteloos, veronachtzamen, onoplettend
unmistakable in dutch - onmiskenbaar, onmiskenbare, mis te verstane
unmistakably in dutch - onmiskenbaar, onmiskenbare, ondubbelzinnig

Random words


Unmindfully in dutch - Dictionary: english » dutch
Translations: zonder aandacht