Log-Line in macedonian

Translation: log-line, Dictionary: english » macedonian

Пријави, влезете, логираат, логирање
log-line in macedonian

Other Languages

Translations

infringing in macedonian - кршење, повредува, нарушувањето на, нарушувањето, кршење на
log-head in macedonian - пријави, влезете, логираат, логирање
log-jam in macedonian - пријави, влезете, логираат, логирање
log-man in macedonian - пријави, влезете, логираат, логирање
log-rolling in macedonian - пријави, влезете, логираат, логирање

Random words


Log-Line in macedonian - Dictionary: english » macedonian
Translations: Пријави, влезете, логираат, логирање