Agrees in polish

Translation: agrees, Dictionary: english » polish

zgadza, zgadza się, zobowiązuje, wyraża zgodę
agrees in polish

Other Languages

Related words

agrees language dictionary polish, who agrees, he agrees, everyone agrees, define agrees, agrees in polish

Translations

agreement in polish - układ, zgoda, zgodność, ugoda, porozumienie, umowa
agreements in polish - umowy, umów, porozumienia, porozumień, układy
agricultural in polish - rolny, rolniczy, rolnicze, rolnych, rolna, uprawowy
agriculturally in polish - rolniczo, rolnictwie, w rolnictwie, rolniczy
intend in polish - przeznaczać, myśleć, zamierzać

Random words


Agrees in polish - Dictionary: english » polish
Translations: zgadza, zgadza się, zobowiązuje, wyraża zgodę