Retirement in polish

Translation: retirement, Dictionary: english » polish

osamotnienie, emerytura, dymisja
retirement in polish

Additional translations

przejście na emeryturę, emerytalny, emerytury, emerytalnych, emerytalnego

Related words

Other Languages

Related words

retirement language dictionary polish, retirement calculator, calculator, retirement age, social security, social security retirement, retirement in polish

Translations

retired in polish - emerytowany, emeryturze, na emeryturze, emeryturę, na emeryturę, ustronny, osamotniony, samotny
retiree in polish - emeryt, emeryta, emerytem, przechodząca na emeryturę
retirements in polish - emeryturę, emerytura, przejście na emeryturę, przejścia na emeryturę, przechodzeniem na emeryturę
retires in polish - emerytowanych, wycofaniem, wycofaniem się, wycofania się, wycofuje się
wardroom in spanish - camareta, sala de oficiales, cámara de oficiales

Random words


Retirement in polish - Dictionary: english » polish
Translations: osamotnienie, emerytura, dymisja, przejście na emeryturę, emerytalny, emerytury, emerytalnych, emerytalnego