Enumerator in romanian

Translation: enumerator, Dictionary: english » romanian

anchetator, recenzor
enumerator in romanian

Other Languages

Related words

enumerator language dictionary romanian, enumerator c#, npi enumerator, census enumerator, bluetooth enumerator, microsoft bluetooth enumerator, enumerator in romanian

Translations

dreamt in romanian - visat, visa, a visat, visau, visam
enumerations in romanian - enumerările, enumerări, enumerarea, enumerare
enumerative in romanian - enumerativă, enumeră, care enumeră, enumerativ
enunciate in romanian - enunţa
enunciated in romanian - enunțat, enunțate, a enunțat, enunțată, enuntat

Random words


Enumerator in romanian - Dictionary: english » romanian
Translations: anchetator, recenzor