Thalamus in slovak

Translation: thalamus, Dictionary: english » slovak

talamus, hypotalamus, talamu, talamus tým
thalamus in slovak

Other Languages

Related words

thalamus language dictionary slovak, the thalamus, brain thalamus, hypothalamus, thalamus hypothalamus, thalamus function, thalamus in slovak

Translations

emetic in slovak - dávidlo
thailand in slovak - thajsko, medzi thajskom, medzi thajskom a
thalamic in spanish - talámico, talámica, tálamo, del tálamo
thalassic in spanish - de talasoterapia
thallium in slovak - thalia, tália, tália a, tálium, thália

Random words


Thalamus in slovak - Dictionary: english » slovak
Translations: talamus, hypotalamus, talamu, talamus tým