Koondama in english

Translation: koondama, Dictionary: estonian » english

centre, centralize, bunch, collocate
koondama in english

Additional translations

focus, assemble, concentrate, aggregate, lay off

Related words

Synonyms & Translations

concentrate
 • keskenduma
 • keskendama
 • koondama
 • kontsentratsiooni tõstma

aggregate
 • summeerima
 • koondama
 • kuhjama
 • ühendama
 • liituma

focus
 • keskenduma
 • fookusesse seadma
 • koonduma
 • koondama
 • keskendama
 • fookustuma

assemble
 • koondama
 • koguma
 • kokku kutsuma
 • kokku panema
 • kokku tulema
 • rakestama

draw together
 • koondama

rally
 • koguma
 • koondama
 • uuesti koondama
 • toibutama
 • jõude ühendama
 • kokku võtma

reduce
 • vähendama
 • kahandama
 • kärpima
 • alandama
 • taandama
 • koondama

contract
 • sõlmima
 • lepingut sõlmima
 • omandama
 • kontraheerima
 • koondama
 • kootama

compress
 • kokku suruma
 • koondama

converge
 • lähendama
 • ühte punkti koonduma
 • koondama

Translations

koomiks in english - comic, comics, comic strip, strip, strip cartoon
koomiline in english - comic, comical, on this comic, this comic, the comic
koondamishüvitis in english - redundancy, the redundancy, severance payment, of the redundancy, the severance payment, severance
koonduma in english - focus, be concentrated, to concentrate, be concentrated in, concentrate in, collect

Random words


Koondama in english - Dictionary: estonian » english
Translations: centre, centralize, bunch, collocate, focus, assemble, concentrate, aggregate, lay off