Scintillant en bulgare

Traduction: scintillant, Dictionnaire: français » bulgare

блестящи, блестящия
scintillant en bulgare

Autres langues

Mots associés / Définition (def)

scintillant dictionnaire de langue bulgare, scintillant en arabe, scintillant de mei li, scintillant pailleté argent pcb, scintillant pcb, scintillant synonyme, scintillant en bulgare

Traductions

alarmez en bulgare - разтревожен, разтревожи, разтревожени, тревога, тревожете
scieur en bulgare - резач на дърва, сойър, сойер, вид дървояден червей, залято от река дърво
scinder en bulgare - раздвояване, разцепване, разделяне, сплит, разделен, решение, разделение
scintillation en bulgare - излъчване, сцинтилационен, сцинтилационна, сцинтилационно, сцинтилиращ, мигновение
scintillement en bulgare - блясък, блестящ, брокат, блясъка, мигновение

Mots aléatoires

Mots aléatoires (français/anglais)


Scintillant en bulgare - Dictionnaire: français » bulgare
Traductions: блестящи, блестящия