Εντομοφάγος in english

Translation: εντομοφάγος, Dictionary: greek » english

insectivore, insectivorous
εντομοφάγος in english

Additional translations

insectivorous

Related words

Synonyms & Translations

insectivorous
  • εντομοφάγος

Translations

εντομή in english - incision, slot, notch, groove, indentation
εντομοκτόνο in english - insecticide, pesticide, insecticidal, an insecticide, insecticidally
εντοπίζω in english - locate, localize, i detect, detect a, i locate, pinpoint, spot
εντρυφώ in english - luxuriate, relish, indulge, delight

Random words


Εντομοφάγος in english - Dictionary: greek » english
Translations: insectivore, insectivorous, insectivorous