Λογισμός in english

Translation: λογισμός, Dictionary: greek » english

calculus
λογισμός in english

Additional translations

calculus, the calculus, calculus of

Related words

Synonyms & Translations

calculus
 • λογισμός
 • διαφορικός λογισμός
 • λιθίαση

reflection
 • αντανάκλαση
 • σκέψη
 • είδωλο
 • λογισμός

reflexion
 • αντανάκλαση
 • είδωλο
 • σκέψη
 • λογισμός

Translations

λογική in english - logic, rationale, reasoning, rationality, sanity
λογικός in english - logical, reasonable, rational, sensible, logic, sane
λογιστής in english - accountant, bookkeeper, reckoner, an accountant, auditor
λογιστική in english - accounting, accountancy, carrying, accounts, book, book-keeping

Random words


Λογισμός in english - Dictionary: greek » english
Translations: calculus, calculus, the calculus, calculus of