Μπήγω in english

Translation: μπήγω, Dictionary: greek » english

embed, thrust
μπήγω in english

Additional translations

drive into, drive in

Related words

Synonyms & Translations

fix
  • στερεώ
  • στερεώνω
  • ορίζω
  • προσηλώνω
  • επιδιορθώνω
  • μπήγω

drive into
  • μπήγω
  • χώνω

Translations

μπέρδεμα in english - confusion, snarl, complication, jumble, messed
μπέρτα in english - bertha, cape, wrap, capes, cloak
μπαίνω in english - enter, go in, get in, go into, come into, shrink
μπαγιάτικος in english - musty, stale, fusty

Random words


Μπήγω in english - Dictionary: greek » english
Translations: embed, thrust, drive into, drive in