Οκνηρία in english

Translation: οκνηρία, Dictionary: greek » english

boredom, laziness
οκνηρία in english

Additional translations

sloth, laziness, indolence, lazy, be lazy

Related words

Synonyms & Translations

sloth
  • νωθρότητα
  • οκνηρία
  • βραδύπους
  • νωθρότης

shiftlessness
  • ανικανότης
  • ανικανότητα
  • οκνηρία

Translations

οικόσημο in english - coat of arms, crest, blazon, arms, ikosimo
οινόπνευμα in english - spirit, alcohol, of alcohol, spirits
οκνός in english - loitering, slothful, dilatory, sluggish, sluggardly, nonchalant
ολέθριος in english - pernicious, ruinous, disastrous, baneful, calamitous, devastating, baleful

Random words


Οκνηρία in english - Dictionary: greek » english
Translations: boredom, laziness, sloth, laziness, indolence, lazy, be lazy