Τιτλοφορώ in english

Translation: τιτλοφορώ, Dictionary: greek » english

entitle
τιτλοφορώ in english

Additional translations

entitle

Related words

Synonyms & Translations

entitle
  • δίνω δικαίωμα
  • εξουσιοδοτώ
  • τιτλοφορώ

title
  • τιτλοφορώ

Translations

τιτανικός in english - titanic, titanate, titanate is, titanic was
τιτιβίζω in english - twitter, cheep, chirp
τμήμα in english - section, part, department, segment, division
τοίχος in english - wall, wall is, wall of, walls, a wall

Random words


Τιτλοφορώ in english - Dictionary: greek » english
Translations: entitle, entitle