Ωτακουστώ in english

Translation: ωτακουστώ, Dictionary: greek » english

eavesdrop, overhear
ωτακουστώ in english

Additional translations

overhear, eavesdrop

Related words

Synonyms & Translations

overhear
  • ακούω τυχαία
  • ωτακουστώ
  • ακούω τυχαίως

eavesdrop
  • αφουγκράζομαι
  • κρυφακούω
  • ωτακουστώ

Translations

ωρύομαι in english - scream, yell, roar
ωστόσο in english - however, nevertheless, but, yet
ωφέλεια in english - utility, profit, gain, benefit, benefits
ωφέλιμος in english - useful, beneficial, usable

Random words


Ωτακουστώ in english - Dictionary: greek » english
Translations: eavesdrop, overhear, overhear, eavesdrop