Информација за речникот

Проверете како да кажете што сакате на било кој јазик! Нашите преводи ќе ви дадат солидна основа да го завладеете пишувањето и зборувањето на било кој јазик. Ќе најдете основни вокабулари, како и многу други фрази во нашиот онлајн реќник. Чувствувајте се слободно да го користите нашиот речник, каде можете лесно да ги пребарате зборовите кои сакате. Не се сеќавате на спелувањето на одредени зборови? Само проверете на нашата веб-страна! Нема потреба да ги носите традиционалните речници со вас, ви треба само пристап до интернет за брзо да го најдете непознатиот збор и неговиот превод.

Речниците се подоготвени врз основа на: LICENCJA "OTWARTYCH SŁOWNIKÓW" - GNU General Public License, v.3
речниците користени на оваа страна се спуштени од веб-страната: Google, Wiktionary, Flags: http://www.bannerflow.com