Stosunkowy po angielsku

Tłumaczenie: stosunkowy, Słownik: polski » angielski

proportional, contingent, proportionate, relative
stosunkowy po angielsku
 • Jak powiedzieć stosunkowy po angielsku?
 • Tłumaczenia stosunkowy w języku angielskim!
 • Jak przetłumaczyć stosunkowy na język angielski?
 • Translacja słówka stosunkowy po angielsku

Przykładowe zdania i tłumaczenia: relative

She is my relative.
Ona jest moją krewną.

He is a relative of mine.
Jest moim krewnym.

They are relatives of ours.
To nasi krewni.

Dodatkowe tłumaczenia: stosunkowy

relative, the relative, the relative weight, relative weight, proportional

Powiązane słowa

Pozostałe języki

Synonimy & Tłumaczenia: stosunkowy

relative
 • krewny
 • względny
 • podrzędny
 • stosunkowy
 • zależny
 • dotyczący

comparative
 • porównawczy
 • relatywny
 • względny
 • stosunkowy

proportional
 • proporcjonalny
 • współmierny
 • procentowy
 • stosunkowy

Powiązane słowa / Znaczenie: stosunkowy

stosunkowy słownik językowy angielski, stosunkowy synonim, detektor stosunkowy, zwrot stosunkowy, demodulator stosunkowy, stosunkowy podział kosztów procesu, stosunkowy po angielsku

Tłumaczenia

stosunek po angielsku - ratio, attitude, relation, proportion, value for, liaison, bearing, ...
stosunkowo po angielsku - relatively, comparatively, a relatively, the relatively, fairly
stowarzyszać po angielsku - federate, federate a, club, affiliate, associate
stowarzyszenie po angielsku - association, association of, an association, the association, society, circle
wylęgać po angielsku - hatch, brooding, hatched, been hatched, have been hatched, trick, brood

Losowe słowa

Losowe słowa (polski/angielski)


Stosunkowy po angielsku - Słownik: polski » angielski
Tłumaczenia: proportional, contingent, proportionate, relative, relative, the relative, the relative weight, relative weight, proportional