Bilon in english

Translation: bilon, Dictionary: polish » english

coin, coins, change
bilon in english

Additional translations

coin, specie, bullion, dime, coins

Related words

Synonyms & Translations

specie
 • bilon
 • brzęcząca moneta

bullion
 • złoto w sztabach
 • bilon
 • bajorek

coin
 • moneta
 • pieniądz
 • bilon
 • gotówka

change
 • zmiana
 • przesiadka
 • przemiana
 • przemienienie
 • przeobrażenie
 • bilon

Translations

biling in english - billing, the billing, with billing
bilion in english - billion, trillion, a trillion, one trillion, a billion
bimber in english - hooch, moonshine
bimetal in english - bimetallic, the bimetal, a bimetal, bimetal

Random words


Bilon in english - Dictionary: polish » english
Translations: coin, coins, change, coin, specie, bullion, dime, coins