Człon in english

Translation: człon, Dictionary: polish » english

module, link, member, state, term, element
człon in english

Additional translations

member, link, segment, element, the Member

Related words

Synonyms & Translations

member
 • członek
 • człon
 • kończyna
 • uczestnik
 • poseł

clause
 • klauzula
 • warunek
 • paragraf
 • człon
 • zdanie

limb
 • kończyna
 • konar
 • limb
 • ramię
 • ramię krzyża
 • człon

element
 • element
 • pierwiastek
 • czynnik
 • człon
 • żywioł
 • składnik

link
 • łącze
 • połączenie
 • powiązanie
 • ogniwo
 • pochodnik
 • człon

segment
 • segment
 • odcinek
 • wycinek
 • wykrawek
 • człon
 • pierścień

Translations

człapać in english - shuffle, tramp, shamble
człekokształtny in english - subhuman, anthropoid
członek in english - member, member of, a member, member of the, a member of, limb, penis, fellow, ...
członkostwo in english - membership, members, membership of, the membership, fellowship

Random words


Człon in english - Dictionary: polish » english
Translations: module, link, member, state, term, element, member, link, segment, element, the Member