Nieodłączny in english

Translation: nieodłączny, Dictionary: polish » english

inherent, inseparable, intrinsic, congenital, indispensable
nieodłączny in english

Additional translations

inherent, inseparable, intrinsic, integral, an integral

Related words

Synonyms & Translations

inherent
 • nieodłączny
 • obecny
 • właściwy
 • tkwiący

inseparable
 • nierozerwalny
 • nieodłączny
 • nierozdzielny
 • nierozłączny
 • nieodstępny

intrinsic
 • wewnętrzny
 • tkwiący w czymś
 • nieodłączny
 • faktyczny
 • istotny

intrinsical
 • tkwiący w czymś
 • nieodłączny
 • faktyczny
 • istotny

Translations

nieodzowność in english - irrevocability, indispensability, necessity, indispensability of, the indispensability
nieodzowny in english - indispensable, integral, irrevocable, essential, an indispensable, nonessential
nieoficjalnie in english - privately, unofficially, informally, unofficial
nieoficjalny in english - unofficial, informal, an unofficial, the unofficial, nonofficial, officious

Random words


Nieodłączny in english - Dictionary: polish » english
Translations: inherent, inseparable, intrinsic, congenital, indispensable, inherent, inseparable, intrinsic, integral, an integral