Połączenie in english

Translation: połączenie, Dictionary: polish » english

compound, juncture, intermixture, link-up, contact, fusion, junction, conjunction, connexion, amalgamation, union, merger, combination, link, coupling, joint
połączenie in english

Additional translations

connection, combination, link, merger, transport connection

Related words

Synonyms & Translations

connection
 • połączenie
 • podłączenie
 • związek
 • łączenie się
 • przesiadka
 • powiązanie

join
 • połączenie

combination
 • połączenie
 • kombinacja
 • związek chemiczny

fusion
 • połączenie
 • fuzja
 • stopienie
 • stapianie
 • topienie
 • stopiwo

linkage
 • połączenie
 • sprzężenie

link
 • łącze
 • połączenie
 • powiązanie
 • ogniwo
 • pochodnik
 • łącznik

amalgamation
 • fuzja
 • amalgamacja
 • połączenie
 • amalgamowanie
 • mieszanie rasy białej z czarną

merger
 • połączenie
 • fuzja
 • włączenie
 • scalenie
 • scałkowanie
 • kumulacja

conjugation
 • koniugacja
 • połączenie

intermixture
 • zmieszanie
 • połączenie

junction
 • skrzyżowanie
 • węzeł
 • złącze
 • łączenie
 • łączenie się
 • połączenie

joint
 • połączenie
 • złącze
 • staw
 • przegub
 • łączenie się
 • styk

contact
 • kontakt
 • styczność
 • styk
 • związek
 • stykanie się
 • połączenie

juncture
 • połączenie
 • spojenie
 • krytyczna chwila

coupling
 • sprzęganie
 • sprzęgło
 • połączenie
 • sprzężenie
 • łącznik
 • skojarzenie

communication
 • komunikacja
 • łączność
 • wiadomość
 • lokomocja
 • połączenie
 • kontakt

intercommunication
 • kontakt
 • połączenie

connexion
 • pokrewieństwo
 • krewny
 • łączenie się
 • połączenie
 • powiązanie
 • związanie

conjunction
 • koniunkcja
 • spójnik
 • połączenie

marriage
 • małżeństwo
 • ślub
 • żeniaczka
 • ożenek
 • zamążpójście
 • połączenie

coalescence
 • połączenie

service
 • usługa
 • serwis
 • urząd
 • oficjum
 • połączenie
 • służba

union
 • unia
 • związek
 • zjednoczenie
 • zrzeszenie
 • połączenie
 • wspólnota

hookup
 • połączenie

Translations

połów in english - catch, fishing, catch of, the catch, have caught, haul
połówka in english - half, half of, half a, half an, a half
połączeniowy in english - connection, connecting, the connection, the connecting, a connecting, connection-oriented
połączony in english - connected, combined, linked, coupled, connected to, conjunctive, conjunct

Random words


Połączenie in english - Dictionary: polish » english
Translations: compound, juncture, intermixture, link-up, contact, fusion, junction, conjunction, connexion, amalgamation, union, merger, combination, link, coupling, joint, connection, combination, link, merger, transport connection