Semn în engleză

Traducere: semn, Dictionar: română » engleză

mark, marker, sign, marking
semn în engleză

Traduceri aditionale

sign, mark, token, signal, evidence

Cuvinte asemenea

Alte limbi

Sinonime & Traduceri

signal
 • semnal
 • semn
 • signal
 • semnalizator

sign
 • semn
 • semnal
 • urmă
 • marcă
 • indiciu
 • însemnare

mark
 • notă
 • marcă
 • semn
 • urmă
 • pată
 • dovadă

symbol
 • simbol
 • semn
 • emblemă
 • atribut
 • tip

evidence
 • dovadă
 • evidenţă
 • mărturie
 • semn
 • demonstraţie
 • justificare

favour
 • favoare
 • serviciu
 • hatâr
 • amabilitate
 • rugăminte
 • semn

token
 • jeton
 • semn
 • simbol
 • dovadă
 • amintire
 • mărturie

emblem
 • emblemă
 • stemă
 • atribut
 • semn

print
 • imprimare
 • publicaţie tipărită
 • tipăritură
 • stampă
 • copie
 • semn

impress
 • imprimare
 • lăsare
 • fixare
 • urmă
 • semn
 • sigiliu

seal
 • sigiliu
 • focă
 • pecete
 • ştampilă
 • plombă de garanţie
 • semn

brand
 • sort
 • clasă
 • marcă fabricii
 • danga
 • semn
 • stigmat

score
 • scor
 • semn
 • crestătură
 • zgârietură
 • răboj
 • însemnare

scar
 • cicatrice
 • rană
 • tăietură
 • semn
 • prăpastie
 • stâncă abruptă

scratch
 • zgârietură
 • zgârietură uşoară
 • julitură
 • jupuitură
 • scârţâit
 • semn

dint
 • ieşitură
 • semn
 • proeminenţă

track
 • cale
 • pistă
 • urmă
 • semn
 • brazdă
 • drum

trace
 • urmă
 • semn
 • brazdă
 • sămânţă
 • vestigiu
 • dâră

symptom
 • simptom
 • semn

badge
 • insignă
 • semn
 • marcă
 • simbol
 • stigmat

note
 • notă
 • notiţă
 • însemnare
 • scurt comentariu
 • scurtă explicaţie
 • semn

splash
 • stropire
 • senzaţie
 • împroşcare
 • sifon
 • picătură
 • semn

spot
 • loc
 • punct
 • pată
 • semn
 • coş
 • ungher

beck
 • semn
 • gest
 • pârâu de munte

gesture
 • gest
 • semn
 • mişcare
 • acţiune
 • faptă
 • schimă

wave
 • val
 • undă
 • talaz
 • flux
 • unduire
 • semn

favor
 • favoare
 • serviciu
 • hatâr
 • amabilitate
 • rugăminte
 • semn

auspice
 • patronaj
 • prevestire
 • auspicii
 • semn

property
 • proprietate
 • avere
 • stare
 • pământ
 • însuşire
 • semn

vestige
 • vestigiu
 • rămăşiţă
 • urmă
 • semn
 • indiciu
 • dovadă

office
 • birou
 • oficiu
 • funcţie
 • gest
 • semn
 • dependinţe

denotation
 • notare
 • indicaţie
 • însemnare
 • semn

indication
 • indicaţie
 • indicare
 • indiciu
 • semn

index
 • index
 • indice
 • exponent
 • indiciu
 • semn
 • moacă

portent
 • prevestire
 • minune
 • semn

Cuvinte asemenea

semn dictionarul de limbaje engleză, semn copyright, semn mai mare, semn de carte, semn euro, semn incepator, semn în engleză

Traduceri

cocoş în engleză - cock, rooster, cockerel, the cock
semicerc în engleză - semicircle, hemicycle, semicircular, a semicircle
semilună în engleză - crescent, crescent societies, crescent moon
semna în engleză - sign, sign the, signing, signed, to sign, mean
semnal în engleză - signal, sign, the signal, signals, signal to

Cuvinte aleatorii

Cuvinte aleatorii (română/engleză)


Semn în engleză - Dictionar: română » engleză
Traduceri: mark, marker, sign, marking, sign, mark, token, signal, evidence