Avantaj in english

Translation: avantaj, Dictionary: romanian » english

advantage, vantage, reward
avantaj in english

Additional translations

advantage, benefit, edge, plus, boon

Related words

Synonyms & Translations

advantage
 • avantaj
 • superioritate
 • profit
 • beneficiu
 • folos
 • câştig

benefit
 • beneficiu
 • avantaj
 • câştig
 • folos
 • ajutor în bani
 • profit

edge
 • margine
 • muchie
 • avantaj
 • vârf
 • cant
 • dungă

convenience
 • comoditate
 • confort
 • oportunitate
 • avantaj
 • caracter avantajos
 • profit

vantage
 • avantaj

boon
 • avantaj
 • binefacere
 • favoare
 • bine

odds
 • şanse
 • sorţi
 • sorţi de izbândă
 • avantaj
 • diferenţă
 • distanţă

point
 • punct
 • moment
 • virgulă
 • problemă
 • poantă
 • avantaj

profit
 • profit
 • folos
 • avantaj
 • beneficiu
 • noimă
 • câştig

interest
 • interes
 • dobândă
 • avantaj
 • profit
 • foloase
 • bine

avail
 • folos
 • avantaj

account
 • cont
 • considerare
 • calcul
 • raport
 • dare de seamă
 • avantaj

good
 • bine
 • avantaj
 • avute
 • bunuri
 • marfă
 • mărfuri

plus
 • plus
 • avantaj
 • element suplimentar

gain
 • câştig
 • creştere
 • spor
 • avantaj
 • profit
 • beneficiu

Translations

avalanşă in english - avalanche, the avalanche, flood, flurry, an avalanche
avangardă in english - vanguard, van, the vanguard
avantajos in english - advantageous, advantageously, favorable, profitable, great
avar in english - miser, avaricious, stingy, miserly, churlish

Random words


Avantaj in english - Dictionary: romanian » english
Translations: advantage, vantage, reward, advantage, benefit, edge, plus, boon