Attribut på engelska

Översättning: attribut, Ordbok: svenska » engelska

Källspråk:
svenska
Målspråk:
engelska
Översättningar:
attribute, Attribute, attributes, Characteristics, the attributes
Attribut på engelska
Relaterade ord
Andra språk

Synonymer & Översättningar: attribut

attribute
  • attribut
  • egenskap
  • bestämning
  • kännetecken

Relaterade ord: attribut

attribut antonymer, attribut betyder, attribut design & försäljning ab, attribut engelska, attribut exempel, attribut språkordbok engelska, attribut på engelska

Översättningar

  • attiralj på engelska - apparatus, paraphernalia
  • attrahera på engelska - attract, draw, attracting, to attract, in attracting, attract the
  • audiens på engelska - audience, an audience, audiences, audience with
  • auktion på engelska - auction, the auction, auctioned, auctions, auctioning
Slumpa ord
Attribut på engelska - Ordbok: svenska » engelska
Översättningar: attribute, Attribute, attributes, Characteristics, the attributes