Opačný po anglicky

Preklad: opačný, Slovník: slovenčina » angličtina

Zdrojový jazyk:
slovenčina
Cieľový jazyk:
angličtina
Preklady:
converse, opposite, other, reverse, contrary, counter
Opačný po anglicky
Súvisiace pojmy
Ostatné jazyky

Synoymá & Preklady: opačný

alien
 • cudzí
 • odlišný
 • opačný
other
 • druhý
 • opačný
 • rozdielny
 • ostatný
counter
 • opačný
inverse
 • obrátený
 • opačný
 • inverzný
reverse
 • opačný
 • obrátený
 • spätný
 • spiatočný
 • zvratný
 • vratný
contrary
 • opačný
 • nepriaznivý
opposite
 • opačný
 • druhý
 • protiľahlý
 • protichodný
 • obrátený
 • stojaci naproti
antipodal
 • antipodický
 • antipodný
 • opačný
retrograde
 • spiatočnícky
 • spiatočný
 • spätný
 • opačný
 • zrkadlový
 • písaný sprava doľava

Súvisiace pojmy: opačný

opačný antonymá, opačný gramatika, opačný křížovka, opačný mnohočlen, opačný otáznik, opačný jazykový slovník angličtina, opačný po anglicky

Preklady

 • opatrný po anglicky - cautious, careful, cagey, prudent, conservative, cagy, wary, ...
 • opatrovník po anglicky - trustee, carer, depositary, guardian, curator, keeper, a guardian
 • opera po anglicky - opera, opera house, the Opera
 • operatér po anglicky - operator, surgeon, the operator, the surgeon
Náhodné slová
Opačný po anglicky - Slovník: slovenčina » angličtina
Preklady: converse, opposite, other, reverse, contrary, counter