Vložiť po anglicky

Preklad: vložiť, Slovník: slovenčina » angličtina

inset, infix
vložiť po anglicky

Doplnkové preklady: vložiť

insert, embed, input, deposit, set

Súvisiace pojmy

Ostatné jazyky

Synoymá & Preklady: vložiť

insert
 • vložiť
 • uložiť
 • uverejniť
 • vkladať
 • vsunúť
 • zaradiť

embed
 • zapustiť
 • vkladať
 • ukladať
 • vložiť

put in
 • zamestnať
 • zvoliť
 • poznamenať
 • inštalovať
 • vložiť
 • predložiť

place in
 • vložiť

pack
 • baliť
 • zabaliť
 • uložiť do obalu
 • obaliť
 • dať zábal
 • vložiť

sheathe
 • zasunúť do pošvy
 • zatiahnuť
 • zapuzdriť
 • vložiť
 • pohrúžiť
 • zaizolovať

stuff
 • kŕmiť
 • natlačiť
 • naplniť
 • napchať
 • prejedať sa
 • vložiť

nest
 • hniezdiť
 • zahniezdiť sa
 • robiť hniezdo
 • viť hniezdo
 • mať hniezdo
 • vložiť

sandwich
 • spojiť
 • vtlačiť
 • vtláčať
 • natlačiť
 • napchať
 • vložiť

input
 • vstupovať
 • vložiť
 • zaviesť

set
 • položiť
 • klásť
 • pustiť sa
 • umiestniť
 • nachádzať sa
 • vložiť

interpose
 • klásť
 • vkladať
 • položiť
 • vložiť
 • vsunúť
 • vsúvať

locate
 • určiť
 • určovať
 • lokalizovať
 • umiestniť
 • ubytovať sa
 • vložiť

inject
 • vstreknúť
 • dať injekciu
 • obdariť
 • vložiť
 • naliať
 • vdýchnuť

interpolate
 • interpolovať
 • vkladať
 • vložiť

thread
 • navliecť niť
 • šiť
 • vložiť
 • navliecť na niť
 • vyrezať závit
 • spájať

bed
 • vložiť

ride
 • sadnúť na
 • posadiť
 • najazdiť
 • ísť
 • obísť
 • vložiť

give
 • podať
 • dať
 • voperovať
 • vložiť
 • ponúknuť
 • darovať

plant
 • sadiť
 • podstrčiť
 • nasadiť
 • dať
 • vysadiť
 • vložiť

stamp
 • dupotať
 • oznámkovať
 • pečiatkovať
 • vlepiť známku
 • nalepiť známku
 • vložiť

store
 • uložiť nabok
 • uchovávať sa
 • skladať
 • akumulovať
 • zásobiť
 • vložiť

ground
 • uviaznuť
 • naraziť na dno
 • zakázať štart
 • založiť
 • spojiť
 • vložiť

invest
 • vložiť
 • vraziť
 • vkladať
 • investovať
 • uviesť
 • udeliť

intercalate
 • vložiť

feed in
 • vložiť
 • vkladať

throw
 • hodiť
 • vrhnúť
 • uvrhnúť
 • vrhať
 • hádzať
 • vložiť

sink
 • potopiť sa
 • ponoriť sa
 • ponárať sa
 • zahĺbiť sa
 • pohrúžiť sa
 • vložiť

interleave
 • prepletať
 • vkladať
 • vložiť
 • prekladať
 • vrstviť

deposit
 • zložiť
 • vložiť
 • dať do úschovne
 • uložiť
 • vkladať
 • položiť

Súvisiace pojmy: vložiť

vložiť jazykový slovník angličtina, vložiť zoznam obrázkov, vložiť sekciu word 2007, vložiť obsah word 2007, vložiť zoznam tabuliek, vložiť poznámku pod čiarou word 2007, vložiť po anglicky

Preklady

strž po anglicky - gulch, ravine, gorge, gully, coomb, glen
vločka po anglicky - flake, flock, snowflake
vložení po anglicky - insertion, added, insert, inserting, insertion of
vložka po anglicky - insert, pad, cartridge, lining, insertion, interlude
vlys po anglicky - frieze, frieze of, stile, a frieze, the frieze

Náhodné slová

Náhodné slová (slovenčina/angličtina)


Vložiť po anglicky - Slovník: slovenčina » angličtina
Preklady: inset, infix, insert, embed, input, deposit, set