Jednoznačný in english

Translation: jednoznačný, Dictionary: slovak » english

unequivocal, unambiguous
jednoznačný in english

Additional translations

clear, unambiguous, unequivocal, definite, uniform

Related words

Synonyms & Translations

unambiguous
 • nedvojzmyselný
 • jednoznačný

definite
 • určitý
 • presný
 • pevný
 • konečný
 • jednoznačný
 • istý

unequivocal
 • jednoznačný
 • jasný
 • zrejmý
 • zrozumiteľný

distinct
 • odlišný
 • zreteľný
 • odchodný
 • zvláštny
 • jednoznačný

outright
 • istý
 • nesporný
 • nepochybný
 • dokonalý
 • okamžitý
 • jednoznačný

uniform
 • jednotvárny
 • jednoznačný
 • rovnaký
 • rovnomerný
 • stály
 • jednotný

solid
 • tuhý
 • pevný
 • plný
 • vyplnený
 • silný
 • jednoznačný

single-valued
 • jednoznačný

Translations

jednotný in english - single, uniform, integrated, united, a uniform, unitary, unanimous
jednou in english - once, one day, one, once a, by one, someday, sometime
jednoúčelový in english - dedicated, a dedicated, special purpose, disposable
jednočlen in english - monomial

Random words


Jednoznačný in english - Dictionary: slovak » english
Translations: unequivocal, unambiguous, clear, unambiguous, unequivocal, definite, uniform