İngilizce Amaç

Çeviri: amaç, Sözlük: türkçe » İngilizce

target, aim, object, objective, end
İngilizce amaç

Ek çeviriler

the goal, the purpose, the aim, purpose, aim

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

goal
 • gol
 • hedef
 • amaç
 • kale
 • ideal
 • sayı

aim
 • amaç
 • hedef
 • hedefleme
 • nişan alma
 • ideal
 • gaye

purpose
 • amaç
 • maksat
 • niyet
 • gaye
 • kasıt
 • azim

objective
 • objektif
 • hedef
 • amaç
 • mercek
 • nesne
 • ismin -i hali

object
 • nesne
 • cisim
 • obje
 • gaye
 • şey
 • amaç

function
 • fonksiyon
 • işlev
 • görev
 • hizmet
 • amaç

target
 • hedef
 • nişan
 • amaç

drift
 • sürüklenme
 • sapma
 • göç
 • akıntıya kapılma
 • eğilim
 • amaç

dream
 • rüya
 • hayal
 • düş
 • rüya görme
 • amaç
 • ideal

destination
 • hedef
 • nereye
 • istikamet
 • varış yeri
 • gidilecek yer
 • amaç

design
 • dizayn
 • proje
 • plan
 • tasarı
 • taslak
 • amaç

consummation
 • gaye
 • tamamına erdirme
 • tamamlama
 • yerine getirme
 • amaç
 • mükemmellik

cause
 • neden
 • sebep
 • amaç
 • gaye
 • haklı neden
 • dava

bourne
 • memleket
 • diyar
 • dere
 • çay
 • su
 • amaç

bourn
 • memleket
 • diyar
 • dere
 • çay
 • su
 • amaç

will
 • irade
 • niyet
 • istek
 • azim
 • arzu
 • amaç

intention
 • niyet
 • amaç
 • maksat
 • plan
 • gaye
 • kasıt

ideal
 • ideal
 • ülkü
 • erek
 • gaye
 • amaç
 • mükemmel şey

idea
 • fikir
 • düşünce
 • görüş
 • kanı
 • amaç
 • plan

intent
 • niyet
 • amaç
 • kasıt
 • maksat
 • gaye

meaning
 • anlam
 • manâ
 • içerik
 • kasıt
 • amaç

mission
 • misyon
 • görev
 • vazife
 • heyet
 • amaç

point
 • nokta
 • puan
 • husus
 • sivri uç
 • amaç

scope
 • kapsam
 • alan
 • faaliyet alanı
 • ufuk
 • olanak
 • amaç

sense
 • duyu
 • anlam
 • duygu
 • manâ
 • us
 • amaç

terminus
 • amaç
 • erek
 • hedef
 • gar
 • son durak

turn
 • dönüş
 • sıra
 • dönme
 • nöbet
 • sapma
 • amaç

use
 • kullanım
 • kullanma
 • faydalanma
 • fayda
 • menfaat
 • amaç

view
 • görünüm
 • bakış
 • görüş
 • görüş alanı
 • manzara
 • amaç

wherefore
 • neden
 • amaç

purview
 • amaç
 • görüş alanı
 • anlam

Benzer kelimeler

amaç dil sözlüğü İngilizce, amaç eş anlamlısı, amaç inşaat, amaç elektrik, amaç ve konu örnekleri, amaç ve kazanımlar, İngilizce amaç

Çeviriler

İngilizce aman - oh, quarter, mercy, amanda, safe
İngilizce amatör - amateur, amateurs, amateure, the amateur, an amateur
İngilizce ambalaj - packing, pack, packaging, package, packages, wadding
İngilizce ambar - warehouse, barn, storehouse, hold, storage, store, ...
İngilizce silahlanma - armament, armaments, arms, arming, proliferation

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Amaç - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: target, aim, object, objective, end, the goal, the purpose, the aim, purpose, aim