İngilizce Cansız

Çeviri: cansız, Sözlük: türkçe » İngilizce

dead
İngilizce cansız

Ek çeviriler

lifeless, dead, inanimate, lackluster, sluggish

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

lifeless
 • cansız
 • ölü
 • sönük
 • durgun

inanimate
 • cansız
 • ölü
 • ruhsuz
 • donuk
 • sıkıcı

lackluster
 • cansız
 • fersiz
 • mat

dead
 • ölü
 • ölmüş
 • cansız
 • kullanılmayan
 • unutulmuş
 • donuk

sluggish
 • halsiz
 • cansız
 • tembel
 • mıymıntı
 • mızmız
 • miskin

feckless
 • sorumsuz
 • beceriksiz
 • cansız
 • aciz
 • kayıtsız

weak
 • zayıf
 • güçsüz
 • kuvvetsiz
 • cansız
 • cılız
 • aciz

exanimate
 • cansız
 • ölü

dead-pan
 • ifadesiz
 • anlamsız
 • anlamsız yüz ifadesi olan
 • sönük
 • cansız

apathetical
 • duygusuz
 • cansız
 • hissiz
 • ilgisiz
 • kayıtsız
 • soğuk

apathetic
 • ilgisiz
 • kayıtsız
 • duygusuz
 • hissiz
 • soğuk
 • cansız

listless
 • dikkatsiz
 • ilgisiz
 • cansız
 • kayıtsız
 • gevşek

heartless
 • kalpsiz
 • insafsız
 • cansız
 • hevessiz
 • uyuz

bloodless
 • kansız
 • cansız
 • hissiz
 • duygusuz
 • solgun
 • kan dökmeden yapılan

soulless
 • ruhsuz
 • cansız
 • duygusuz
 • hissiz
 • sıkıcı
 • can sıkıcı

toneless
 • perdesiz
 • ifadesiz
 • cansız
 • donuk
 • belli bir ses özelliği olmayan

colorless
 • renksiz
 • soluk
 • solgun
 • tarafsız
 • cansız
 • donuk

wishy-washy
 • cansız
 • açık
 • hafif
 • karaktersiz
 • zayıf
 • renksiz

torpid
 • uyuşuk
 • cansız
 • uyuşmuş
 • hissiz
 • tembel

stagnant
 • durgun
 • hareketsiz
 • tembel
 • mıymıntı
 • ruhsuz
 • cansız

spiritless
 • ruhsuz
 • cesaretsiz
 • pısırık
 • cansız
 • sönük
 • korkak

singsong
 • cansız
 • tekdüze
 • temposu değişmeyen

sapless
 • zevksiz
 • cansız
 • özsuyu olmayan
 • özsüz
 • güçsüz
 • kuru

dying
 • ölen
 • ölüm
 • ölmekte olan
 • nesli tükenen
 • cansız

languid
 • baygın
 • durgun
 • gayretsiz
 • halsiz
 • süzgün
 • cansız

lacklustre
 • cansız
 • fersiz
 • mat

lackadaisical
 • bezgin
 • cansız
 • uyuşuk

flagging
 • cansız
 • gevşek
 • zayıf

poky
 • kılıksız
 • küçük
 • dar
 • ufacık
 • önemsiz
 • cansız

Benzer kelimeler

cansız dil sözlüğü İngilizce, cansız varlıklar, cansız nedir, cansız varlıklar nelerdir, cansız varlıklar bulmaca, cansız varlıkların özellikleri, İngilizce cansız

Çeviriler

İngilizce canlı - live, living, lively, alive, life, vivid, spirited, ...
İngilizce canlılık - life, liveliness, vividness, saturation, buoyancy, animation, vitality, living, ...
İngilizce casus - spy, spyware, spies, a spy, the spy
İngilizce casusluk - spying, espionage, spy, spying on, spy on
İngilizce manzara - view, landscape, scenery, sight, scene, vista, prospect, panorama, ...

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Cansız - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: dead, lifeless, dead, inanimate, lackluster, sluggish