İngilizce Değiştirmek

Çeviri: değiştirmek, Sözlük: türkçe » İngilizce

convert, vary, change, alter
İngilizce değiştirmek

Ek çeviriler

change, replace, modify, switch, alter

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

change
 • değiştirmek
 • aktarmak
 • değişmek
 • takas etmek
 • değiş tokuş etmek
 • bozdurmak

modify
 • değiştirmek
 • değişiklik yapmak
 • hafifletmek
 • nitelemek
 • tamlamak
 • değişmek

replace
 • değiştirmek
 • yerine koymak
 • yenisiyle değiştirmek
 • yerine geçmek
 • yerini almak
 • yerini tutmak

garble
 • bozmak
 • saptırmak
 • çarpıtmak
 • üzerinde oynama yapmak
 • değiştirmek

exchange
 • değiştirmek
 • değiş tokuş etmek
 • bozdurmak
 • almak
 • çevirmek
 • takas etmek

doctor
 • tedavi etmek
 • hadım etmek
 • onarmak
 • yamamak
 • sulandırmak
 • değiştirmek

diversify
 • çeşitlendirmek
 • değiştirmek
 • farklılaştırmak
 • değişik alanlara yöneltmek

disguise
 • gizlemek
 • saklamak
 • kılık değiştirmek
 • kimliğini gizlemek
 • değiştirmek

commute
 • hafifletmek
 • değiştirmek
 • değiş tokuş etmek
 • takas etmek
 • çevirmek

alternate
 • birbirini izlemek
 • birbirini takip etmek
 • değişimli olarak yapmak
 • sıra ile yapmak
 • değiştirmek
 • değişmek

swap
 • değiş tokuş etmek
 • değiştirmek
 • karşılıklı bahsetmek

swop
 • değiş tokuş etmek
 • takas etmek
 • karşılıklı bahsetmek
 • değiştirmek

switch
 • değiştirmek
 • vurmak
 • sallamak
 • yer değiştirmek
 • makas değiştirmek
 • değişmek

shift
 • değiştirmek
 • değişmek
 • yön değiştirmek
 • vites değiştirmek
 • lafı çevirmek
 • kaçamak cevap vermek

vary
 • değiştirmek
 • çeşitlemek
 • başkalaşmak
 • değişmek
 • değişime uğramak
 • farklı olmak

alter
 • değiştirmek
 • başkalaştırmak
 • değişiklik yapmak
 • hadım etmek
 • kısırlaştırmak
 • değişmek

convert
 • dönüştürmek
 • değiştirmek
 • çevirmek
 • değişmek
 • dönüşmek
 • inancını değiştirmek

specialize
 • uzmanlaşmak
 • ihtisas yapmak
 • özelleştirmek
 • ayırmak
 • değiştirmek
 • özel olarak yapmak

inflect
 • eğmek
 • bükmek
 • kıvırmak
 • değiştirmek
 • çekmek

amend
 • değiştirmek
 • düzeltmek
 • iyileştirmek
 • değişmek
 • düzelmek
 • iyileşmek

revise
 • gözden geçirmek
 • yeniden incelemek
 • tekrar düzeltme yapmak
 • değiştirmek
 • tekrarlamak

shed
 • dökmek
 • akıtmak
 • yaymak
 • ışık tutmak
 • sızdırmamak
 • değiştirmek

unmake
 • bozmak
 • değiştirmek

transmute
 • dönüştürmek
 • değiştirmek

falsify
 • tahrif etmek
 • değiştirmek
 • oynama yapmak
 • sahtesini yapmak
 • kalpazanlık yapmak
 • aslı olmadığını ispatlamak

recast
 • yeniden biçimlendirmek
 • yeniden dökmek
 • şeklini değiştirmek
 • değiştirmek
 • değişiklik yapmak
 • yeniden hesaplamak

metamorphose
 • başkalaştırmak
 • başkalaşmak
 • değiştirmek

juggle with
 • oynama yapmak
 • değiştirmek

intersperse
 • serpmek
 • serpiştirmek
 • değiştirmek

interchange
 • değiş tokuş etmek
 • değiştirmek
 • takas etmek
 • yer değişmek

switch to
 • bağlamak
 • değiştirmek
 • çevirmek
 • dönmek

Benzer kelimeler

değiştirmek dil sözlüğü İngilizce, değiştirmek istediklerim, değiştirmek ingilizce anlamı, değiştirmek istiyorum nerden başlamalıyım, değiştirmek ve geliştirmek istediklerim, değiştirmek kelimesinin eş anlamlısı, İngilizce değiştirmek

Çeviriler

İngilizce değişme - change, changing, shift, variation, alteration, exchange, ...
İngilizce değişmek - change, vary, changeable, changing, varies, alter, fluctuate
İngilizce değme - touching, easily come in contact, contact, touch
İngilizce değnek - staff, wand, stick, rod, cane
İngilizce kramp - cramp, cramps, cramping, spasm

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Değiştirmek - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: convert, vary, change, alter, change, replace, modify, switch, alter