İngilizce Hayal

Çeviri: hayal, Sözlük: türkçe » İngilizce

illusion, deception, trick, magic
İngilizce hayal

Ek çeviriler

dream, imagination, fantasy, illusion, imagine

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

dream
 • rüya
 • hayal
 • düş
 • rüya görme
 • amaç
 • ideal

imagination
 • hayal
 • hayal gücü
 • imgelem
 • hayal etme
 • kuruntu
 • tasavvur

illusion
 • yanılsama
 • illüzyon
 • hayal
 • aldatıcı görünüş
 • göz aldanması
 • aldatma

delusion
 • hayal
 • kuruntu
 • yanılgı
 • düş
 • vesvese

reflection
 • yansıma
 • hayal
 • akis
 • yansıyan görüntü
 • yankı
 • aksetme

vision
 • vizyon
 • görme
 • görüş
 • görme gücü
 • ileriyi görme
 • hayal

fantasy
 • fantezi
 • hayal
 • düş
 • hayal gücü
 • imgelem
 • kuruntu

fancy
 • fantezi
 • hayal
 • imgelem
 • düşgücü
 • düşünce
 • kanı

bubble
 • kabarcık
 • baloncuk
 • hava kabarcığı
 • hayal
 • hayali şey
 • boş iş

phantasy
 • imgelem
 • kuruntu
 • acayip fikir
 • fantezi
 • hayal
 • hayal gücü

reverie
 • dalgınlık
 • hülya
 • düş
 • dalıp gitme
 • hayal

shadow
 • gölge
 • karanlık
 • karartı
 • siluet
 • hayal
 • hayalet

simulacrum
 • imge
 • hayal meyal benzerlik
 • sahte gösteriş
 • hayal
 • gölge
 • taklit

specter
 • hayalet
 • vesvese
 • ürkütücü şey
 • hayal
 • kuruntu

spectre
 • hayalet
 • vesvese
 • ürkütücü şey
 • hayal
 • kuruntu

waking dream
 • hayal

illusiveness
 • aldatıcılık
 • hayal

Benzer kelimeler

hayal dil sözlüğü İngilizce, hayal kahvesi izmir, hayal kahvesi adana, hayal sineması, hayal evi, hayal kahvesi, İngilizce hayal

Çeviriler

İngilizce anamal - principal, capital
İngilizce havuz - pool, pond, the pool, pools, swimming pool
İngilizce havuç - carrot, carrots, the carrot, of carrot
İngilizce hayalperest - dreamer, dreamy, imaginative, visionary, romantic, fanciful
İngilizce hayat - life, living, lives, of life, fence, wall, being, existence

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Hayal - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: illusion, deception, trick, magic, dream, imagination, fantasy, illusion, imagine