İngilizce Kanıtlamak

Çeviri: kanıtlamak, Sözlük: türkçe » İngilizce

show, testify, evidence, prove
İngilizce kanıtlamak

Ek çeviriler

prove, evidence, demonstrate, attest, attest to

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

prove
 • kanıtlamak
 • ispatlamak
 • göstermek
 • ispat etmek
 • denemek
 • sınamak

demonstrate
 • göstermek
 • ispat etmek
 • kanıtlamak
 • ispatlamak
 • örnekle açıklamak
 • gösteri yapmak

verify
 • doğrulamak
 • kanıtlamak
 • soruşturmak
 • onaylamak
 • gerçekleştirmek

show
 • göstermek
 • delâlet etmek
 • renk vermek
 • sergilemek
 • meydana çıkarmak
 • kanıtlamak

be contented with
 • kanıtlamak

substantiate
 • kanıtlamak
 • gerçekleştirmek
 • doğrulamak
 • neden göstermek

attest
 • kanıtlamak
 • ispat etmek
 • onaylamak
 • doğrulamak
 • beyan etmek
 • iddia etmek

attest to
 • kanıtlamak
 • kanıtı olmak

aver
 • iddia etmek
 • söylemek
 • kanıtlamak

certify
 • onaylamak
 • tasdik etmek
 • tasdiklemek
 • doğrulamak
 • garantilemek
 • kanıtlamak

document
 • belgelemek
 • kanıtlamak
 • belgelere dayandırmak
 • dipnotlar koymak
 • döküman sağlamak

establish
 • kurmak
 • yapmak
 • yerleştirmek
 • kanıtlamak
 • belirlemek
 • saptamak

evidence
 • belirtmek
 • açıklamak
 • göstermek
 • kanıtlamak
 • ispatlamak

shore
 • desteklemek
 • destek olmak
 • kanıtlamak
 • payanda vurmak

stamp
 • damgalamak
 • yok etmek
 • pullamak
 • kaşe basmak
 • tepinmek
 • kanıtlamak

stand
 • durmak
 • devam etmek
 • ayakta durmak
 • ayağa kalkmak
 • kalmak
 • kanıtlamak

make stick
 • ispatlamak
 • kanıtlamak

support
 • desteklemek
 • geçindirmek
 • para yardımı yapmak
 • dayamak
 • destek olmak
 • kanıtlamak

Benzer kelimeler

kanıtlamak dil sözlüğü İngilizce, kanıtlamak sözcüğünün eş anlamlısı, kanıtlamak ne demek, kanıtlamak ingilizce, sevgini kanıtlamak, kanıtlamak kelimesinin eş anlamlısı, İngilizce kanıtlamak

Çeviriler

İngilizce anamal - principal, capital
İngilizce kanun - law, act, code, laws, the law
İngilizce kanıt - evidence, proof, demonstration, evidence of, proof of
İngilizce kaos - chaos, the chaos, chaos of, of chaos, the chaos of
İngilizce kap - container, vessel, pot, case, receptacle

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Kanıtlamak - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: show, testify, evidence, prove, prove, evidence, demonstrate, attest, attest to