İngilizce Pislik

Çeviri: pislik, Sözlük: türkçe » İngilizce

filth, stool, soil, stain, dirt, grime, grease, dejection, excrement
İngilizce pislik

Ek çeviriler

asshole, dirt, jerk, filth, mess

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

dirt
 • kir
 • pislik
 • çerçöp
 • dedikodu
 • terbiyesiz konuşma
 • müstehcen söz

jerk
 • pislik
 • sarsıntı
 • ahmak
 • ani hareket
 • refleks
 • kasılma

filth
 • pislik
 • kir
 • açık saçıklık
 • müstehcen film
 • ağzı bozukluk

mess
 • karışıklık
 • çorba
 • karmakarışıklık
 • manga
 • pislik
 • karışık şey

scum
 • pislik
 • köpük
 • köpük
 • pis köpük tabakası

feces
 • dışkı
 • kaka
 • bok
 • pislik
 • atık
 • posa

soil
 • toprak
 • kir
 • arazi
 • ülke
 • vatan
 • pislik

faeces
 • dışkı
 • kaka
 • bok
 • pislik
 • atık
 • posa

fecal matter
 • dışkı
 • kaka
 • bok
 • pislik
 • atık

excreta
 • dışkı
 • kaka
 • çiş
 • pislik

excrement
 • dışkı
 • kaka
 • bok
 • pislik

dinginess
 • donukluk
 • solukluk
 • monotonluk
 • adilik
 • adı çıkmışlık
 • pislik

crud
 • rezil
 • çöp
 • pislik

crap
 • bok
 • pislik
 • çerçöp
 • ıvır zıvır

contamination
 • bulaşma
 • kirletme
 • bulaştırma
 • pislik
 • atık

pollution
 • kirlenme
 • kirletme
 • bozulma
 • çevre kirliliği
 • pislik

impurity
 • kirlilik
 • pislik
 • katışıklık
 • saf olmama
 • iffetsizlik

filthiness
 • pislik
 • kirlilik

dirtiness
 • kirlilik
 • pasak
 • adilik
 • aşağılıklık
 • pislik

feculence
 • posa
 • tortu
 • pislik

foulness
 • iğrençlik
 • kokuşmuşluk
 • pislik
 • bozukluk

gook
 • çamur
 • pislik
 • Çinli
 • yabancı

griminess
 • pislik
 • kirlilik

uncleanliness
 • kirlilik
 • ahlaksızlık
 • pislik

mire
 • pislik
 • batak
 • çamur

muck
 • gübre
 • pislik
 • çamur

nastiness
 • pislik
 • iğrençlik

ordure
 • pislik
 • gübre

offscourings
 • yüz karası
 • çerçöp
 • süprüntü
 • bozuntu
 • pislik

smear
 • iftira
 • leke
 • kir
 • pislik
 • sürme
 • simir

smut
 • açık saçık konuşma
 • sürme hastalığı
 • is
 • kurum
 • kara
 • pislik

sordidness
 • sefalet
 • cimrilik
 • çıkarcılık
 • adilik
 • pislik

squalor
 • sefalet
 • bakımsızlık
 • pislik

Benzer kelimeler

pislik dil sözlüğü İngilizce, pislik filmi, pislik mt2, pislik mt2 indir, pislick giyim, pislik ne demek, İngilizce pislik

Çeviriler

İngilizce pis - filthy, dirty, foul, messy, nasty, unclean
İngilizce piskopos - bishop, patriarch, bishops, the bishop, the bishops
İngilizce piyango - lottery, sweepstakes, raffle, sweepstake, the lottery, drawing
İngilizce piç - bastard, bastards, sucked, motherfucker, the bastard
İngilizce politikacı - politician, politicians, the politicians, policymakers

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Pislik - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: filth, stool, soil, stain, dirt, grime, grease, dejection, excrement, asshole, dirt, jerk, filth, mess