İngilizce Sıçramak

Çeviri: sıçramak, Sözlük: türkçe » İngilizce

jump
İngilizce sıçramak

Ek çeviriler

splatter, jump, skitter, leap, cavort

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

splash
 • cup diye düşmek
 • suya çarpmak
 • sıçramak
 • yıkanmak
 • sıçratmak
 • serpiştirmek

leap
 • atlamak
 • sıçramak
 • hoplamak
 • zıplamak
 • atılmak
 • üzerinden atlamak

bounce
 • zıplamak
 • sıçramak
 • fırlamak
 • dalmak
 • girivermek
 • sekmek

jump
 • atlamak
 • sıçramak
 • hoplamak
 • zıplamak
 • fırlamak
 • atlatmak

hop
 • sekmek
 • sıçramak
 • atlamak
 • zıplamak
 • hoplamak
 • oynamak

skip
 • atlamak
 • zıplamak
 • sıçramak
 • sekmek
 • atlayarak geçmek
 • teklemek

vault
 • sıçramak
 • atlamak
 • sırıkla atlamak
 • engel atlamak
 • üzerinden atlamak

splatter
 • sıçramak
 • serpmek
 • sıçratmak
 • serpiştirmek
 • yağmak
 • su sıçratarak yıkanmak

splutter
 • cızırdamak
 • tükürükler saçarak konuşmak
 • cızırtı yapmak
 • konuşurken tükürükler saçmak
 • çabuk ve anlaşılmaz konuşmak
 • sıçramak

bound
 • zıplamak
 • sıçramak
 • zıplaya zıplaya gitmek
 • sekip geri gelmek
 • sınırlarını çizmek
 • sınırlamak

buck
 • sıçramak
 • sıçrayıp binicisini düşürmek
 • karşı gelmek
 • itaatsizlik etmek
 • itiraz etmek

capriole
 • sıçramak
 • zıplamak

cavort
 • hoplamak
 • sıçramak
 • zıplamak

gambol
 • hoplamak
 • zıplamak
 • sıçramak

jerk
 • sarsmak
 • silkmek
 • çekivermek
 • sarsılmak
 • titremek
 • sıçramak

jink
 • yana kaçmak
 • sıçramak
 • yana çekivermek

leap up
 • sıçramak
 • birden yükselmek
 • fırlamak

skitter
 • sıçramak
 • su sıçratarak gitmek
 • suda sıçrayarak gitmek
 • sekerek gitmek
 • ok gibi fırlamak

spatter
 • kirletmek
 • sıçratmak
 • çamur atmak
 • lekelemek
 • sıçramak

spring
 • bükülmek
 • fırlamak
 • yay gibi fırlamak
 • birden çıkmak
 • yaylanmak
 • sıçramak

sputter
 • tükürerek konuşmak
 • konuşurken tükürükler saçmak
 • çabuk ve anlaşılmaz konuşmak
 • sıçramak
 • yağ sıçratmak
 • mürekkep akıtmak

squirt
 • fışkırtmak
 • püskürtmek
 • sıçratmak
 • fışkırmak
 • sıçramak

Benzer kelimeler

sıçramak dil sözlüğü İngilizce, sıçramak için hangi kas, sıçramak eş anlamlısı, sıçramak için gerekli kaslar, sıçramak nedir, sıçramak ne demek, İngilizce sıçramak

Çeviriler

İngilizce bölünme - division, split, cleavage, splitting, separation, schism
İngilizce sıçan - rat, mouse, rats, the rat, mice
İngilizce sıçrama - splash, jump, bounce, leap, jumping, gambol
İngilizce sığınak - shelter, haven, refuge, sanctuary, bunker, asylum, ...
İngilizce taahhüt - commitment, pledge, undertaking, commitments, committed

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Sıçramak - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: jump, splatter, jump, skitter, leap, cavort