Inatçı in english

Translation: inatçı, Dictionary: turkish » english

stubborn, refractory, obstinate
inatçı in english

Additional translations: inatçı

persistent, stubborn, tenacious, recalcitrant, intractable

Related words

Synonyms & Translations: inatçı

stubborn
 • inatçı
 • aksi
 • dik başlı
 • dediğim dedik
 • dirençli
 • vazgeçmeyen

persistent
 • kalıcı
 • sürekli
 • inatçı
 • ısrarlı
 • devamlı
 • iz bırakan

intractable
 • inatçı
 • zorlu
 • dik kafalı

tenacious
 • inatçı
 • kuvvetli
 • vazgeçmeyen
 • sıkı sıkı sarılmış
 • yapışkan

recalcitrant
 • inatçı
 • aksi
 • söz dinlemez

obstinate
 • inatçı
 • dik kafalı
 • dik başlı
 • müzmin
 • kronik

dogged
 • inatçı
 • azimli
 • kararlı

heady
 • düşüncesiz
 • açıkgöz
 • inatçı
 • kurnaz
 • dik kafalı
 • sert

die-hard
 • inatçı
 • dokuzcanlı
 • gerici
 • tutucu

cussed
 • inatçı
 • lanetli
 • ters

contumacious
 • inatçı
 • asi
 • itaatsiz

contrary
 • ters
 • aksi
 • karşıt
 • karşı
 • muhalif
 • inatçı

cantankerous
 • huysuz
 • geçimsiz
 • hırçın
 • aksi
 • inatçı

balky
 • inatçı
 • yürümek istemeyen

set
 • kurulmuş
 • yapmacık
 • içten olmayan
 • sabit
 • değişmez
 • inatçı

difficult
 • zor
 • güç
 • çatal
 • belâlı
 • inatçı
 • çetin

inflexible
 • eğilmez
 • boyun eğmez
 • inatçı
 • kararlı

opinionated
 • inatçı
 • fikrinden dönmeyen
 • düşüncesini değiştirmeyen

pertinacious
 • inatçı
 • azimli
 • sebatlı
 • ısrarcı

fractious
 • huysuz
 • dik kafalı
 • serkeş
 • ters
 • aksi
 • inatçı

froward
 • inatçı
 • dik başlı
 • serkeş
 • ters
 • aksi

hard-bitten
 • sert
 • belâlı
 • inatçı
 • yüzsüz
 • pişkin
 • arsız

hard-headed
 • dik başlı
 • inatçı
 • gerçekçi

hard-mouthed
 • gemlenemeyen
 • dizginlenemez
 • inatçı
 • dik başlı

headstrong
 • inatçı
 • dik kafalı
 • dediğim dedik
 • burnunun dikine giden

indocile
 • idaresi zor
 • inatçı

insistent
 • ısrarcı
 • ısrarlı
 • inatçı
 • zorlayıcı
 • acil
 • ısrar eden

mulish
 • katır gibi
 • inatçı

obdurate
 • inatçı
 • taş kalpli
 • katı yürekli

wilful
 • kasıtlı
 • inatçı
 • kasti
 • taammüden
 • bildiğini okuyan
 • söz dinlemez

self-opinionated
 • fikrinden dönmeyen
 • dediğim dedik
 • dik kafalı
 • inatçı
 • kendini beğenmiş

hard-nosed
 • pişkin
 • yüzsüz
 • inatçı
 • dik başlı
 • söz dinlemez

perverse
 • sapık
 • ters
 • aksi
 • kötü huylu
 • bozuk
 • inatçı

pigheaded
 • inatçı
 • dik kafalı
 • dik başlı

positive
 • pozitif
 • olumlu
 • müspet
 • mutlâk
 • kuşkusuz
 • inatçı

bullheaded
 • inatçı

randy
 • azgın
 • şehvetli
 • arsız
 • kuduruk
 • inatçı

rebellious
 • asi
 • isyancı
 • isyankâr
 • serkeş
 • inatçı

wrongheaded
 • huysuz
 • yanlış fikirli
 • inatçı
 • aksi

refractory
 • ısıya dayanıklı
 • dayanıklı
 • inatçı
 • aksi
 • kolay işlenemez
 • tedavisi güç

restive
 • huzursuz
 • sabırsız
 • ayak direyen
 • kıpır kıpır
 • yerinde duramayan
 • inatçı

stiff-necked
 • dik kafalı
 • inatçı
 • kibirli
 • yapmacıklı

self-willed
 • inatçı
 • benlikçi

spiky
 • dikenli
 • sivri uçlu
 • çivili
 • inatçı
 • dik kafalı
 • sert

stern
 • kıç
 • sert
 • arka
 • katı
 • şiddetli
 • inatçı

sticky
 • yapışkan
 • yapış yapış
 • yapışkanlı
 • aşırı nemli
 • rutubetli
 • inatçı

strong-willed
 • iradeli
 • kararlı
 • inatçı

strongheaded
 • dik kafalı
 • serkeş
 • inatçı

willful
 • kasıtlı
 • inatçı
 • kasti
 • taammüden
 • bildiğini okuyan
 • söz dinlemez

unbending
 • eğilmez
 • inatçı
 • bükülmez
 • taviz vermez
 • aşırı resmi
 • sert

uncompromising
 • uzlaşmaz
 • anlaşmaya yanaşmaz
 • inatçı
 • eğilmez
 • kesin

unyielding
 • boyun eğmez
 • inatçı
 • sert

dour
 • aksi
 • asık suratlı
 • ters
 • inatçı

Translations

inanmak in english - believe, to believe, to believe that, believing, to believe in
inanılmaz in english - incredible, unbelievable, fantastic, fabulous, amazing
ince in english - thin, fine, slim, subtle, small, tenuous, tender, ...
inceleme in english - examination, investigation, study, research, survey, scrutiny, ...

Random words


Inatçı in english - Dictionary: turkish » english
Translations: stubborn, refractory, obstinate, persistent, stubborn, tenacious, recalcitrant, intractable