Küme in english

Translation: küme, Dictionary: turkish » english

bunch, cluster, heap, mound, pile, clump
küme in english

Additional translations

cluster, group, pile, stack, sets

Related words

Synonyms & Translations

cluster
 • küme
 • salkım
 • hevenk
 • demet
 • tutam
 • oğul

clamp
 • kelepçe
 • kıskaç
 • mengene
 • küme
 • yığın
 • ambar

pile
 • kazık
 • yığın
 • hav
 • servet
 • küme
 • büyük ve muhteşem yapı

mass
 • kütle
 • kitle
 • yığın
 • küme
 • aşai rabbani ayini
 • aşai rabbani ayini müziği

group
 • grup
 • küme
 • öbek
 • takım
 • topluluk
 • heyet

tuft
 • püskül
 • tutam
 • öbek
 • perçem
 • sorguç
 • küme

conglomerate
 • holding
 • küme
 • yığın
 • çakıl kayaç

league
 • lig
 • küme
 • dernek
 • birlik
 • işbirliği
 • antlaşma

aggregate
 • toplam
 • tutar
 • kütle
 • küme

heap
 • yığın
 • öbek
 • bir yığın
 • küme
 • bir sürü
 • döküntü

bank
 • banka
 • tuş arası
 • uçağın bir yana yatması
 • silindir arası
 • yokuş
 • küme

cloud
 • bulut
 • küme
 • sürü
 • leke
 • bulanıklık
 • gölge

clump
 • yığın
 • küme
 • ayakkabı pençesi
 • sert adım sesi
 • grup

conglomeration
 • yığma
 • yığın
 • küme
 • holding

family
 • aile
 • ev halkı
 • sülale
 • soy
 • familya
 • küme

stack
 • yığın
 • baca
 • istif
 • küme
 • tınaz
 • kitap rafı

congeries
 • küme
 • yığın

division
 • bölünme
 • bölme
 • bölüm
 • ayırma
 • dağıtım
 • küme

aggregation
 • toplama
 • toplanma
 • birleştirme
 • bir araya gelme
 • yığın
 • küme

Translations

kültür in english - culture, cultures, cultural, of culture, the culture
külçe in english - bullion, ingot, nugget, chunk, ingots
küp in english - cube, cubic, cubes, the cube, jar, block
kür in english - cure, curing, cycles, cures, courses, remedy

Random words


Küme in english - Dictionary: turkish » english
Translations: bunch, cluster, heap, mound, pile, clump, cluster, group, pile, stack, sets