Αδρανής στα αγγλικά

Μετάφραση: αδρανής, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

idle, inert
αδρανής στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

inactive, inert, idle, dormant, an inert

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

inert
 • αδρανής

inactive
 • αδρανής
 • άπρακτος

inoperative
 • αδρανής
 • μη λειτουργών

nerveless
 • άνευρος
 • αδρανής
 • άτονος

remiss
 • αμελής
 • αδρανής

abeyant
 • εκρεμής
 • αδρανής
 • λανθάνων

shiftless
 • ανίκανος
 • οκνηρός
 • αδρανής

Σχετικές λέξεις

αδρανής λεξικό γλώσσας αγγλικά, αδρανής μήτρα, αδρανής ατμόσφαιρα, αδρανήσ λογαριασμόσ, αδρανής γνώση, αδρανήσ εταιρεία, αδρανής στα αγγλικά

Μεταφράσεις

αδικία στα αγγλικά - injustice, wrongdoing, inequity, iniquity, unfairness
αδράνεια στα αγγλικά - inertia, inertness, inaction, inactivity, idle, stupor
αδρός στα αγγλικά - coarse, profuse
αδυναμία στα αγγλικά - weakness, inability, shortcoming, failure, impossibility, frailty
απολυμαίνω στα αγγλικά - disinfect, decontaminate

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Αδρανής στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: idle, inert, inactive, inert, idle, dormant, an inert