Ďakovať po maďarsky

Preklad: ďakovať, Slovník: slovenčina » maďarčina

Zdrojový jazyk:
slovenčina
Cieľový jazyk:
maďarčina
Preklady:
köszönet, köszönöm, köszönetet mondani, megköszönni, köszönetet
Ďakovať po maďarsky
Ostatné jazyky

Súvisiace pojmy: ďakovať

ďakovať antonymá, ďakovať gramatika, ďakovať křížovka, ďakovať synonymum, ďakovať význam, ďakovať jazykový slovník maďarčina, ďakovať po maďarsky

Preklady

  • číslovka po maďarsky - számnév, számjegy, szám, számmal, numerikus
  • čítať po maďarsky - olvasott, felolvasott, olvasás, olvas, olvasni, olvassa el, olvassa
  • ďalej po maďarsky - további, tovább, továbbá, a további, újabb
  • ďaleko po maďarsky - távoli, messzebbi, sokkal, túlsó, jóval, messze, messzire, ...
Náhodné slová
Ďakovať po maďarsky - Slovník: slovenčina » maďarčina
Preklady: köszönet, köszönöm, köszönetet mondani, megköszönni, köszönetet