Syndrome на български език

Превод: syndrome, Речник: английски » български

синдром
syndrome на български език

Свързани думи

Преводи

syndication на български език - обединяване в синдикат, syndication, синдикиране, синдикация, синдикирането
syndications на български език - синдикирани, синдикирани заеми, синдикиране, със синдикирани заеми, синдикиране на
syndromes на български език - синдроми, синдром, синдроми на, синдром на
synecdoche на български език - синекдоха

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Syndrome на български език - Речник: английски » български
Преводи: синдром