Trigonometrie po albánsky

Preklad: trigonometrie, Slovník: slovenčina » albánčina

Zdrojový jazyk:
slovenčina
Cieľový jazyk:
albánčina
Preklady:
trigonometri, Trigonometria, që nxënësit, nxënësit të, që nxënësit të
Trigonometrie po albánsky
Ostatné jazyky

Súvisiace pojmy: trigonometrie

formule trigonometrice, table trigonometric, trigonometrie antonymá, trigonometrie aufgaben, trigonometrie dans un triangle rectangle, trigonometrie jazykový slovník albánčina, trigonometrie po albánsky

Preklady

  • triezvy po albánsky - i matur, matur, të matur, esëll, kthjellët
  • trigonometrický po albánsky - trigonometrik, trigonometrike
  • trik po albánsky - majë, mashtrim, trick, Qëllimi, dredhi, mashtrim i
  • trinásť po albánsky - trembëdhjetë, thirteen, e trembëdhjetë
Náhodné slová
Trigonometrie po albánsky - Slovník: slovenčina » albánčina
Preklady: trigonometri, Trigonometria, që nxënësit, nxënësit të, që nxënësit të