Trigonometrie po slovinsky

Preklad: trigonometrie, Slovník: slovenčina » slovinčina

Zdrojový jazyk:
slovenčina
Cieľový jazyk:
slovinčina
Preklady:
trigonometrija, trigonometriji, trigonometrijo, Trigonometry
Trigonometrie po slovinsky
Ostatné jazyky

Súvisiace pojmy: trigonometrie

formule trigonometrice, table trigonometric, trigonometrie antonymá, trigonometrie aufgaben, trigonometrie dans un triangle rectangle, trigonometrie jazykový slovník slovinčina, trigonometrie po slovinsky

Preklady

  • triezvy po slovinsky - sober, trezen, trezni, trezna, trezno
  • trigonometrický po slovinsky - trigonometrične, trigonometrična, Trigonometrijski, trigonometrični
  • trik po slovinsky - kování, tip, trik, napitnina, trick, ukana, zvijača
  • trinásť po slovinsky - trinajst, trinajstih, trinajstimi, trinajst let, trinajstletno
Náhodné slová
Trigonometrie po slovinsky - Slovník: slovenčina » slovinčina
Preklady: trigonometrija, trigonometriji, trigonometrijo, Trigonometry