Trigonometrie po portugalsky

Preklad: trigonometrie, Slovník: slovenčina » portugalčina

Zdrojový jazyk:
slovenčina
Cieľový jazyk:
portugalčina
Preklady:
trigonometria, trigonometry, a trigonometria, de trigonometria, da trigonometria
Trigonometrie po portugalsky
Ostatné jazyky

Súvisiace pojmy: trigonometrie

formule trigonometrice, table trigonometric, trigonometrie antonymá, trigonometrie aufgaben, trigonometrie dans un triangle rectangle, trigonometrie jazykový slovník portugalčina, trigonometrie po portugalsky

Preklady

  • triezvy po portugalsky - sóbrio, comedido, parco, sóbria, sóbrios, sober, sóbrias
  • trigonometrický po portugalsky - trigonométrico, trigonométrica, trigonométricas, trigonométricos, trigonometric
  • trik po portugalsky - ponta, pico, tributo, minúsculo, vértice, cume, truque, ...
  • trinásť po portugalsky - sede, treze, treze anos, de treze
Náhodné slová
Trigonometrie po portugalsky - Slovník: slovenčina » portugalčina
Preklady: trigonometria, trigonometry, a trigonometria, de trigonometria, da trigonometria