Reunification in bulgarian

Translation: reunification, Dictionary: english » bulgarian

обединението, събиране на, обединение, събиране, събирането
reunification in bulgarian

Other Languages

Related words

reunification language dictionary bulgarian, germany reunification, family reunification, german reunification, reunification of skyrim, reunification of germany, reunification in bulgarian

Translations

returns in bulgarian - постъпления, рекламации, възвръщаемост, връща, възвращаемост
retype in bulgarian - въведете отново, пренабирате, въведете повторно, се пренаписва, набирате отново
reunify in bulgarian - обединение, обединението, обединяване, обединение на, се обедини
reunifying in bulgarian - обединението, обединение, обединяването, обединяване, обединяването на
stature in spanish - talla, estatura

Random words


Reunification in bulgarian - Dictionary: english » bulgarian
Translations: обединението, събиране на, обединение, събиране, събирането