Reunification in slovak

Translation: reunification, Dictionary: english » slovak

znovuzjednotenie, znovuzjednotenia, zjednotenia, opätovné zjednotenie, znovuzjednotení
reunification in slovak

Other Languages

Related words

reunification language dictionary slovak, germany reunification, family reunification, german reunification, reunification of skyrim, reunification of germany, reunification in slovak

Translations

educates in slovak - vzdeláva, zabezpečuje školenia, poskytuje školenia, navštevuje vzdelávanie, buduje
returns in slovak - výnos, výnosy, návratnosť, príjem, výnosu
retype in slovak - prepísať, potlačiť, prepisovať
reunify in slovak - znovuzjednotenie, znovuzjednotenia, zjednotenia, opätovné zjednotenie, znovuzjednotení
reunifying in slovak - zjednotiť, zosúladiť, harmonizovať, spojiť, zjednotenie

Random words


Reunification in slovak - Dictionary: english » slovak
Translations: znovuzjednotenie, znovuzjednotenia, zjednotenia, opätovné zjednotenie, znovuzjednotení