Τακτικότητα στα αγγλικά

Μετάφραση: τακτικότητα, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

regularity
τακτικότητα στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

regularity, regularity of, tacticity

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

regularity
  • κανονικότητα
  • τακτικότητα
  • κανονικότης
  • τακτικότης

steadiness
  • σταθερότητα
  • τακτικότητα
  • σταθερότης
  • τακτικότης

Μεταφράσεις

τακτικά στα αγγλικά - regularly, frequently, regular, regular basis, a regular basis
τακτικός στα αγγλικά - regular, ordinal, tactical, steady, orderly
τακτοποίηση στα αγγλικά - regularization, settling, settlement, fit, settle, arrangement
τακτοποιώ στα αγγλικά - trim, rearrange, tidy, clear up, regularize, arrange, sort
υπάρχοντα στα αγγλικά - belongings, existing, current, the existing, of existing

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Τακτικότητα στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: regularity, regularity, regularity of, tacticity