Ποσόν στα γαλλικά

Μετάφραση: ποσόν, Λεξικό: ελληνικά » γαλλικά

taille, pointure, somme, nombre, grandeur, importance, quotité, montant, quantité, total, volume
ποσόν στα γαλλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

montant, quantité, somme, nombre, montant de

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Μεταφράσεις

πισίνα στα γαλλικά - piscine, la piscine, bassin, une piscine, réservoir, syndicat, étang, mare, ...
ποσοστό στα γαλλικά - pourcentage, proportion, pourcentage de, le pourcentage, en pourcentage, taux, pour-cent
ποσό στα γαλλικά - montant, quantité, somme, nombre, montant de, grandeur, ...
ποσότητα στα γαλλικά - quantité, la quantité, quantités, nombre, grandeur, sonorité, pointure, ...
ποτάμι στα γαλλικά - rivière, fleuve, la rivière, de la rivière, fluvial

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Ποσόν στα γαλλικά - Λεξικό: ελληνικά » γαλλικά
Μεταφράσεις: taille, pointure, somme, nombre, grandeur, importance, quotité, montant, quantité, total, volume, montant, quantité, somme, nombre, montant de