Ποσόν στα ισπανικά

Μετάφραση: ποσόν, Λεξικό: ελληνικά » ισπανικά

importe, número, monta, cantidad
ποσόν στα ισπανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

cantidad, importe, monto, cuantía, suma

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Μεταφράσεις

ιατρικός στα ισπανικά - médico, médica, médicos, medicina, médicas
ποσοστό στα ισπανικά - porcentaje, porcentaje de, porcentual, el porcentaje, porcentajes
ποσό στα ισπανικά - cantidad, importe, monto, cuantía, suma, monta, ...
ποσότητα στα ισπανικά - cantidad, la cantidad, cantidad de, cantidades, aplicar cantidad, porqué, volumen, ...
ποτάμι στα ισπανικά - río, del río, el río, rio, río de

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Ποσόν στα ισπανικά - Λεξικό: ελληνικά » ισπανικά
Μεταφράσεις: importe, número, monta, cantidad, cantidad, importe, monto, cuantía, suma