Игри на англиски

Превод: игри, Речник: македонски » англиски

Јазик од кој сакате да преведувате:
македонски
Јазик на кој сакате да преведувате:
англиски
Преводи:
game, Games, gaming, the games
Игри на англиски
Поврзани зборови
Други јазици

Поврзани зборови: игри

игри футбол, игри гонки, игри с коли, игри для девачек, игри за деца, игри речник на јазици англиски, игри на англиски

Преводи

  • зоологија на англиски - zoology, Zoology, of zoology
  • иглата на англиски - needle, the needle, pin, the pin, a needle
  • идеологија на англиски - ideology, an ideology, the ideology, ideology of
  • идеја на англиски - idea, thought, the idea, ideas, an idea, idea of
Зборови по случаен избор
Игри на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: game, Games, gaming, the games