Копчето на англиски

Превод: копчето, Речник: македонски » англиски

button, push
копчето на англиски

Дополнителни преводи: копчето

button, switch, key, dial, knob

Поврзани зборови

Други јазици

Поврзани зборови: копчето

копчето речник на јазици англиски, копчето хотел пловдив, копчето хоро, копчето пловдив, копчето на лаптопа, копчето хотел, копчето на англиски

Преводи

концепт на англиски - concept, a concept, the concept, concept of, research, construct, conception
копулација на англиски - copulate, copulation, coitus, intercourse
корал на англиски - coral, koral, of coral, the coral
коска на англиски - bone, coast, kosko, bones, the bone
чекорот на англиски - step, pace, the move, the pace, the step, stride, footstep, ...

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Копчето на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: button, push, button, switch, key, dial, knob